2024 Yılı A.Ş. Bakanlık Temsilcisi Ödemeleriyle İlgili Duyuru

26 Ocak 2024

2024 yılında yapılacak anonim şirket bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinde ödemeler hafta içi brüt 1655,96 TL, hafta sonu brüt 2207,95 TL olarak ilgililer tarafından aşağıda bilgileri yer alan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün hesap numarasına yapılacak ve müracaat evrakına eklenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırılmasına ilişkin bilgiler:

IBAN NO                         : TR09 0001 0002 0700 0010 0054 95
 Hesap Adı                     : Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
 Hafta İçi Ücreti             : Brüt    1.655,96 TL (1 yıllık ücrettir,)
 Hafta Sonu Ücreti        : Brüt    2.207,95 TL (1 yıllık ücrettir,)