DUYURU

30 Ekim 2020

 
TAAHHÜTNAME ŞARTI
 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki değişikliklerin yürürlüğe konulmasının ardından İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 15 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile; iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklenmiş ve 9 Haziran 2020 tarihinden sonra faaliyete başlayan işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını; 9 Haziran 2020 tarihinden önce faaliyete başlayan işletmelerin ise ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren “iş yeri uygunluk belgesini” İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktarmalarına veya TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNE teslim etmeleri gerekmektedir.
Ancak, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Eylül 2020’de yapılan değişiklik ile işletmelere yeni düzenlemeye aykırı durumlarını ortadan kaldırmaları için   verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu sebeple, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına  İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen süre olan 31 Temmuz 2021 tarihine kadar, TAAHHÜTNAME’de belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle yetki belgesi verilerek işlem yapılacaktır. Süre sonunda şartı yerine getirmeyen işletmelerin yetki belgesi iptal edilecektir.
 
Bilgilerinize duyurulur.
 
 
Taahhütname örneği için tıklayınız.