KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE YÖNELİK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

02 Ekim 2023

KOOPERATİF YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE
YÖNELİK KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ
 
 
Bakanlığımız "Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği" kapsamında kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asil veya yedek üyeleri için Bakanlığımız veya Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitimi ilimizde 25 Eylül – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere programlanmıştır.
Program dâhilinde, Bakanlığımızca yetkilendirilen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği müfettişlerince kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik kooperatifçilik eğitimi verilmeye başlanmıştır.